Sezgin Yüksel (1962/Türkiye)

0 Yorumlar Biyografi,

İlk ve orta öğrenimini Ankara'na tamamladıktan sonra 1983 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümüne girdi.


1987 yılında lisans eğitimini tamamladıktan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünde Şehir Plancısı olarak göreve başladı.

Çalışma yaşamı devam ederken sürdürmekte olduğu Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Grafik Anasanat dalını 1998yılında üniversite birincisi olarak tamamladı. 2005-2007 yılları arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde öğretim üyeliği yaptı.

Sanatçının toplam 16 kişisel sergisi bulunmakta olup, ulusal düzeyde düzenlenen bir çok karma sergilere ve fuarlara katıldı. Sezgin YÜKSEL Birleşmiş Ressam ve Heykeltraşlar Derneği üyesi olup, ayrıca Karadeniz Plastik Sanatlar Derneği'nde başkan

KİŞİSEL SERGİLERİ

1989, 1993, 1995, 1999 tarihlerinde Trabzon'da,
1993 tarihinde İstanbul'da,
1996, 1999, 2001, 2004 tarihlerinde Ankara'da olmak üzere 9 kişisel sergi açtı.

YARIŞMALI SERGİLERİ

1985 İnönü Vakfı Resim Yarışma. sergisi.
1987 TPAO Resim Yarışması sergisi
1992    TEKEL Resim Yarışması sergisi
1993    DMO Resim Yarışması sergisi.