Zahit Büyükişleyen (1946/Türkiye)

0 Yorumlar Biyografi,

Zahit Büyükişliyen 1946 yılnda Adana'da doğdu.Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümünü ve devletçe gönderildiği Kassel Güzel Sanatlar Akademisi'ni tamamladı. Bir süre Gazi Eğitim Fakültesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1984 yılında Hacettepe Üniversitesi'ne doçent olarak atandı.1992'de profesör oldu. 1997 yılında Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı.


Sanatçı, halen aynı üniversitede plastik sanatlar bölüm başkanı olarak görev yapmaktadır.

1946 Adana'da doğdu. İlk, orta eğitimini İskenderun, İstanbul, Mersin'de yaptı.
1965 Yağlıboya resmi Devlet Resim Heykel sergisine kabul edildi.
1966 Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü'nü bitirdi.
1967-70 Konya-Ereğll İvriz Öğretmen Okulu'nda resim öğretmenliği yaptı.
1970-71 İskenderun Lisesi'nde resim öğretmenliği
1971 M.E.B'nın açtığı yarışma sınavını kazanarak Plastik Sanatlarda Uzmanlık Eğitimi görmek üzere Batı Almanya'ya gönderildi.
1972 Goethe Institu'de Almanca dil eğitimi gördü.
1972-76Kassel Devlet Güzel Sanatlar Akademisinde uzmanlık eğitimi gördü.
1976 "Türkiye'de kırsal kesimden büyük kente göç ve büyük kentlerin çevresinde oluşan gecekonduların Türk Resminde algılanması ve yorumlanması"konulu tezini başarı ile vererek, Kassel Devlet Güzel Sanatlar Akademisl'ni bitirdi.
1976-83 Gazl Eğitim Fakültesi olan Gazi Eğitim Enstitüsü ve Gazi Yüksek Öğretmen Okulunda öğretim görevlisi olarak çalıştı.
1983 İstanbul Mimar Sinan Ünivesitesl Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Türk Resminde Ankaralı Sanatçıların Etkinliği" konulu teziyle doktora yaptı.
1984 Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde açılan sınavı kazanarak Doçent oldu. Heykel Bölümü Başkanlığına atandı.
1985 Doçentliğe atandı. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Başkanı seçildi.
1991 Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı oldu.
1992 Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nde Profesörlüğe atandı.
1997 Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Öğretim Üyeliğine atandı. Dekan Yardımcısı olarak görev yaptı. Halen Plastik Sanatlar Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır.

KİŞİSEL SERGİLER

1969, 1971, 1976 DGS Galerisi, Ankara.
1973, 1974 Kunstmarkt, Göttingen.
1974 Alman Kültür Merkezi, Ankara.
1975 Galerie im Knösel, Kassel.
1975 Galerie im Flughafen, Frankfurt.
1976 Galerie SchneHder, Göttingen.
1976 Galerie Schnei-der, Baden-Baden.
1976 Studia-Kausch, Kassel.
1979 Yaprak Sanat Galerisi, Ankara.
1981 ODTÜ Sosyal Binası, Ankara.
1982 Vakko Sanat Galerisi, Ankara.
1984 Kibele Sanat Galerisi, Ankara.
1984 Türk-Amerikan Derneği Sanat Galerisi, İzmir.
1984 Art-Deco Sanat Galerisi, Ankara.
1984 ODTÜ Sosyal Binası, Ankara.
1985 Garanti Sanat Galerisi, İstanbul.
1986 Tanbay Sanat Galerisi, Ankara.
1986 Tem Sanat Galerisi, İstanbul.
1986 İngiliz Kültür Merkezi, Ankara.
1987 DGS Galerisi, Adana.
1988 Beymen Bedesten, Ankara.
1988 Gorbon Sanat Galerisi, İstanbul.
1989 Galeri Selvin, Ankara.
1989 Palet Sanat Galerisi, Eskişehir.
1989 Atatürk Kültür Merkezi, İstanbul.
1989 Schvvabisch HalI, Goethe Institut.
1989 Şekerbank Sanat Galerisi, An¬kara.
1990 Akpınar Sanatevi, Ankara.
1990 TAD, Ankara.
1990 Soyak Sanat Galerisi, İstanbul.
1990 Gorbon Sanat Galerisi, İstanbul.
1992 Armoni Sanat Galerisi, Ankara.
1994 Garanti Sanat Galerisi, İstanbul.
1998 Helikon Sanat Galerisi, Ankara.
1999 Galeri Binyıl, İstanbul,
2000 TC Ziraat Bankası Galerisi, İstanbul
2004 Galeri Binyıl Sanat Galerisi/Lütfü Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı. Art İst Sanat Fuarı.
2006 Atatürk Kültür Merkezi Sanat Galerisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.
2006 40.Sanat Yılı, istanbul Modern Sanatlar Galerisi
2009 "Uzak Zamanlar-Yakın Zamanlar" Mine Sanat Galerisi

SEÇİLMİŞ KARMA SERGİLER ve ÖDÜLLER

1965 DRHS, Ankara
1966 DHRS, Ankara
1967 DHRS, Ankara
1968 DRHS, Ankara
1969 DHRS, Ankara
1969 UNESCO Sanat Temsilcileri Cemiyeti Genç Ressamlar Sergisi, Ankara
1970 TRT Resim Yarışması - Sergisi, Ankara
1971 BRHD Resim Sergileri
1971 DRHS. Ankara
1972 DRHS. Ankara
1973 DHRS. Ankara
1974 Kurucusu olduğum "K Gurubu" ile Alman Kültür Merkezi
1975 DRHS
1976 DHRS
1976 Almanya'dan dönen 10 Türk Ressamı Resim Sergisi
1979 Ankaralı Ressamlar Karma Resim Sergisi, Fransız Kültür Merkezi- Ankara
1979 Özgün Baskı Resim Sergisi Devlet Tiyatrosu Fuayesi (5. Özgün Baskı Ressamı)
1980 Başkenti! Ressamlar Resim Sergisi. Ankara- İstanbul
1981 Gazili Ressamlar Resim Sergisi
1981 Ankaralı Ressamlar Resim Sergisi, AKM. İstanbul
1982 BRHD Resim Sergisi, Ankara
1982 DRHS- Karma Sergi
1982 Pedil Sanat Galerisi
1983 La Peinture an Turqule Fransız Büyükelçiliği
1983 Avrupa Konsey 18. Sanat Galerisi, (Anadolu Medeniyetleri Sergisi Kapsamında)
1984 Enka Resim Sergisi, İstanbul
1984 DYO Resim ve Heykel Sergisi, Ankara, İstanbul. İzmir
1985 DYO Resim Sergisi, Ankara, İzmir, İstanbul
1986 T.B.M.M. Ulusal Egemenlik Haftası. Çağdaş Türk Plastik Sanatlar Sergisi.
1986 Esbank Yunus Emre Resim Yarışması, Eskişehir, Ankara, İstanbul, İzmir
1987 DYO Resim Yarışması, Ankara, İstanbul, İzmir
1987 Türkiye ve Almanya'da Ağaç Baskı Resim Sergisi, Ankara
1987 Türk Resminde Modernleşme Süreci Resim Sergisi. A.K.M. İstanbul
1988 H.Ü.G.S.F. Resim Bölümü Öğretim Elemanları Resim Sergisi, Türk İngiliz Kültür Demeği, Ankara
1988 Esbank Yunus Emre Yarışması Sergisi, Eskişehir. Ankara, İstanbul
1989 Türk-Amerikan Derneği. İzmir
1989 Fransız Kültür Merkezi, Ankara
1990 SOTHEBY'S Contemporary Turkish Paintings. Ankara, İstanbul
1990 Duvar Resmi Sergisi. Mİ-GE Sanat Galerisi, Ankara
1991 Özgün Baskı Resim Sergisi Türk İngiliz Kültür Derneği, Ankara
1991 H.Ü.G.S.F. Resim Bölümü Öğretim Elemanları Resim Sergisi
1992 H.Ü Kuruluşunun 25. Yılı Sergisi. Ankara
1993 H.Ü.G.S.F. 10. Yıl Sergisi
1994 H.Ü.G.S.F. Resim Bölümü Öğretim Elemanları Sergisi
1995 Mine Sanat Galerisi, İstanbul
1996 H.Ü.G.S.F. Resim Bölümü Sergisi
1997 Armoni Sanat Galerisi, İstanbul
1998 Mine Sanat Galerisi Yaz Karma Sergisi, İstanbul
1999 Mine Sanat Galerisi Yaz Karma Sergisi
2000 Galeri Binyıl (2000 T.C. Ziraat Bankası Tünel Sanat Galerisi)
2001 Galeri Binyıl Sanat Galerisi, İstanbul
2002 Şizofreni Gönüllüleri Demeği Yararına Karma Resim Sergisi Teksin Sanat Galerisi, İstanbul
2005 Öğretim Elemanları Karma Resim Sergisi, İstanbul
2008 CKM 'KIRMIZI' Sergisi.
2009 CKM Sanat Galerisi "Natürmort" konulu karma resim sergisi.